I-CARE-Sizi-önemsiyorum---LOGO-FINAL

Kurallarımız

Aşağıda belirtilen lojman kurallarına, lojmanda ikamet eden tüm personelin uyması yaşam huzuru temizlik, düzen açısından gereklidir.

Lojman sakinlerinin bu anlayışla hareket etmesi lojmandaki hayatınızı kolaylaştıracaktır. Lojmanda konaklayan tüm personelin bu kurallara uymaları esastır. Kurallara uymayan personelin durumu İnsan Kaynakları Bölümü tarafından değerlendirilecektir.

 • Lojmanda konaklayacak personelin yerleştirme ve/veya yer değişikliği İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılır. Yerleştirilen lojman dışında izinsiz yer değişikliği yapılamamaktadır.
 • Lord’s Palace Hotel personeli konakladığı lojmanı temiz ve düzenli tutmakla yükümlüdür. 10 günde bir, lojman görevlisi tarafından dairenin genel temizliği yapılmaktadır. Bununla birlikte; yapılan temizliğin devamlılığının sağlanmasından lojman personeli sorumludur.
 1. Lord’s Palace Hotel personeli otele ait bir malzemeyi gerekli onayı almadan ve zimmet tutanağı düzenlemeden lojmana götüremez. Ve lojmanda bulunan demirbaşlar bir başka lojmana veya yere taşıyamaz.
 1. Lord’s Palace Hotel personeli gerek ev sahiplerine gerekse otelimize ait zimmetli demirbaş ekipman ve malzemeleri temiz ve özenli bir şekilde kullanarak korumakla yükümlüdürler. Yanlış kullanım sebebi ile kullanılamayacak hale gelen lojman demirbaşlarından lojmanda kalan personel sorumlu olup bedeli personelden tahsil edilir.
 1. Elektrik ve su kullanımında tasarrufa dikkat edilecektir. Lojman su ve elektrik giderlerinin daire kalan personeller tarafından karşılanacaktır.
 1. Lojman personeline nevresim takımı, yastık ve yorgan otel tarafından verilecektir. Kirlenen nevresim takımları belirlenen günlerde Lojman Görevlisine teslim edilecek ve yerine temizi teslim alınacaktır.
 1. Lojmanda kalan personel aynı lojmanda konaklayan diğer personeli ve çevrede yasayan insanları rahatsız edecek ve huzuru bozacak hal ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler.
 1. Lord’s Palace Hotel personeli yalnızca konakladığı lojmanın temizliğinden değil çevresini de temiz tutmakla yükümlüdür.
 1. Lord’s Palace Hotel personeli konakladığı lojmanda meydana gelen her türlü arızayı ve uygunsuzluğu Lojman Görevlisine bildirmekle yükümlüdür.
 1. Lojmanda meydana gelebilecek herhangi bir elektrik tesisatı ile ilgili ariza da kesinlikle kendi müdahale etmeyip ve hemen Lojman Görevlisine bildirmekle yükümlüdür.
 1. Lojmana dışarıdan yatılı ziyaretçi getirilmesi uygun görülmemektedir. Yönetim onayı olmadan lojmanda yatılı misafir tespiti durumunda, yatılı misafir ağırlayan personelden günlük 500 tl cari kesinti yapılır.
 1. Lojman içerisinde veya apartmanda evcil hayvan (kedi, köpek vs.) beslenmesi yasaktır.
 1. Otelle ilişiği kesilen personel, ilişik kesme işlemleri sona erdiği tarih itibariyle lojmanı boşaltmakla yükümlüdür.
 1. Lojmanlarda yaşanan her türlü sorun, izinsiz yer değişikliği, lojman kurallarına uymama teknik sorunlar Lojman Görevlisi tarafından İnsan Kaynakları Müdürlüğüne raporlanmaktadır.

Lojmandaki huzur ve düzenin sağlanması adına yukarıda belirlenmiş olan kurallara göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.